Integritetspolicy

Vår hemsideadress är: https://bergstrombooks.se/webinar/

Cookie Policy för Seminar Andra Världskriget

Detta är Cookiepolicy för Andra Världskriget Seminar, tillgänglig från seminar.bergstrombooks.se

Vad är Kakor/Cookies

Som alla professionella webbplatser använder vår webbplats kakor, hädanefter kallade för sitt engelska namn cookies. Dessa är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi visar också hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan stoppa vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om cookies, se Wikipedia artikeln om Cookies.

Hur vi använder Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av sidan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies, utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten och funktionerna som de lägger till på den här webbplatsen. Därför rekommenderar vi att du lämnar alla cookies som dom är om du är osäker på om du behöver dem eller inte om de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Stänga av Cookies

Du kan förhindra att cookies sätts genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för denna och många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies brukar vanligen resultera i att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Cookies som vi använder

 • Webbplatsinställningar

För att ge dig en bra upplevelse på den här webbplatsen skapar vi funktionalitet för hur den här webbplatsen visas när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras. Närhelst du interagerar med en sida påverkas den av dina inställningar.

Tredjepart Cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredjeparter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredjepart du kan stöta på via den här webbplatsen.

Mer Information

Förhoppningsvis har det förtydligat saker för dig, och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss genom vår E-post:

 • E-post: history.webinar@gmail.com

 

Integritetspolicy för Seminar Andra Världskriget

På Seminar Andra Världskriget, tillgänglig från seminar.bergstrombooks.se, är en av våra huvudprioriteringar våra besökares integritet. Detta dokument för integritetspolicy innehåller de typer av information som samlas in och sparas av Seminar Andra Världskriget och hur vi använder den.

Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information om vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss via e-post på history.webinar@gmail.com

GDPR Information

Kontakta oss: du kan kontakta oss på https://seminar.bergstrombooks.se

Information vi samlar in från användare: cookieinformation om ditt besök och din E-postadress om du fyller i några formulär på vår webbplats.

När vi samlar in information från användare: När du besöker vår hemsida eller registrerar dig via en blankett.

Skydd av denna information: All information lagras säkert och endast tillgänglig för relevanta medarbetare vid utförandet av sina uppgifter.

Vad vi gör med den informationen: Vi använder cookies för att förbättra ditt besök, kommer ihåg om du är inloggad och samlar in besökanalys.

 

Dataskyddsansvarig:

Christer Bergström

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi är en datakontrollant av din information.

Seminar Andra Världskriget ’s rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy beror på den personliga informationen vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

 • Seminar Andra Världskriget behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett Seminar Andra Världskriget tillåtelse att göra det
 • Bearbetar din personliga information finns i Seminar Andra Världskriget ’s legitima intressen
 • Seminar Andra Världskriget måste följa lagen

Seminar Andra Världskriget kommer endast behålla din personliga information så länge som behövs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och tillämpa vår policy.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du visst skydd beträffande personuppgifter. Om du vill bli informerad om vilken personlig information vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har om dig.
 • Rätten till rättelse.
 • Rätten att invända.
 • Rätten till begränsning.
 • Rätten till dataöverförbarhet
 • Rätten att återkalla samtycke

Loggfiler

Seminar Andra Världskriget följer ett standardförfarande för att använda loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla värdföretag gör detta och en del av värdtjänsternas analyser. Informationen som samlats in av loggfiler inkluderar internetprotokoll (IP) -adresser, webbläsartyp, internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, refererande / utgående sidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelse på webbplatsen och samla demografisk information.

Cookies och webbsidan

Som alla andra webbplatser använder Seminar Andra Världskriget också cookies. Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och sidorna på webbplatsen som besökaren åtkomst till eller besökte. Informationen används för att optimera användarnas erfarenhet genom att anpassa vår webbsidas innehåll baserat på besökarnas webbläsartyp och / eller annan information.

Integritetspolicys

Du kan konsultera den här listan för att hitta integritetspolicyn för varje annonspartner för Seminar Andra Världskriget.

Tredjepartsannonsservrar eller annonsnätverk använder tekniker som cookies JavaScript eller retargetingpixlar, som används i deras respektive annonser och länkar som kan visas på Seminar Andra Världskriget, som skickas direkt till användarens webbläsare. De mottar automatiskt din IP-adress när det här inträffar. Dessa tekniker används för att mäta effektiviteten av sina reklamkampanjer och / eller att personifiera reklaminnehållet som du ser på webbplatser du besöker.

Observera att Seminar Andra Världskriget inte har tillgång till eller kontroll över dessa cookies som används av annonsörer från tredje part..

Tredjeparts Integritetspolicys

Seminar Andra Världskriget’s Integritetspolicy gäller inte andra annonsörer eller webbplatser. Därför rekommenderar vi dig att konsultera de olika Integritetspolicyerna för dessa tredjepartsannonsservrar för mer detaljerad information. Det kan innehålla deras praxis och instruktioner om hur man väljer bort vissa alternativ. Du kan hitta en komplett lista över dessa integritetspolicyer och deras länkar här: Integritetspolicy Länkar.

Du kan välja att inaktivera cookies genom dina enskilda webbläsaralternativ. För att veta mer detaljerad information om cookiehantering med specifika webbläsare kan den hittas på webbläsarens respektive webbplatser. Vad är cookies?

Barn Information

En annan del av vår prioritering är att lägga till skydd för barn när du använder internet. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och / eller övervaka och styra sina barns onlineaktivitet.

Seminar Andra Världskriget samlar inte medvetet personligt identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn gav denna typ av information på vår hemsida rekommenderar vi dig att kontakta oss omedelbart och vi kommer att göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast Online Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller endast våra online-aktiviteter och gäller för besökare på vår webbplats med avseende på den information som de delade och / eller samlar i Seminar Andra Världskriget. Denna policy gäller inte information som samlas in offline eller via andra kanaler än den här webbplatsen.

Samtycke

Genom att använda vår hemsida godkänner du härmed vår integritetspolicy och godkänner villkoren.

Villkor för Seminar Andra Världskriget

Introduktion

Dessa standardvillkor som skrivs på denna webbsida hanterar din användning av vår hemsida, Seminar Andra Världskriget tillgänglig på seminar.bergstrombooks.se.

Dessa Villkor tillämpas fullständigt och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats godkände du att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte håller med om någon av dessa användarvillkor för webbplatsen.

Personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Annat än innehållet du äger, enligt dessa Villkor, Seminar Andra Världskriget och / eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas endast begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

Restriktioner

Du är specifikt begränsad från följande:

 • publicera något webbmaterial i något annat medium
 • sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
 • offentligt utföra och / eller visa något material på webbplatsen
 • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
 • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
 • använda denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt som kan skada webbplatsen eller någon person eller affärsenhet.
 • engagera sig i datautvinning, datainsamling eller annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats
 • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring

 

Vissa områden på denna webbplats är begränsade från tillträde för dig, och Seminar Andra Världskriget kan ytterligare begränsa åtkomst till dig för ytterligare delar av denna webbplats, när som helst, efter absolut gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också behålla sekretess.

Ditt Innehåll

I dessa användarvillkor för webbsidor betyder ”Ditt innehåll” alla ljud, video, text, bilder eller annat material du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll, beviljar du Seminar Andra Världskriget en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierad licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredjeparts rättigheter. Seminar Andra Världskriget förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ta bort något av Ditt innehåll från denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”som det är” med alla fel, och Seminar Andra Världskriget uttrycker inga förklaringar eller garantier av något slag som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Dessutom ska inget innehåll på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Seminar Andra Världskriget,eller någon av dess ledamöter, styrelseledamöter och anställda ska hållas ansvariga för allt som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är under kontrakt. Seminar Andra Världskriget, inklusive tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ansvarar inte för några indirekta, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av, eller på något sätt relaterat till, din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du befriar härmed i största utsträckning Seminar Andra Världskriget från och mot några och / eller alla skulder, krav, orsaker till handlingar, skador och kostnader som uppstår på något sätt i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

Variation av Villkor

Seminar Andra Världskriget har tillåtelse att ändra dessa villkor när som helst som det passar, och i o m brukande av denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa villkor.

Uppdrag

Seminar Andra Världskriget har rätt att tilldela, överföra och ändra i sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor, utan någon föranmälan. Du har dock inte rätt att överlåta, tilldela eller dela ut några av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Seminar Andra Världskriget och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med GDPR-lagarna inom EU.

Denna webbplats använder cookies och använder dessa för att förbättra din upplevelse.